فعالیت های اجتماعی

درباره محک,درباره افلاطون

درباره محک


به نام خدا

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست...